مسئول بسیج دانش آموزی استان بوشهر گفت: دانش آموزان بسیجی در اردوهای جهادی به مناطقی از استان برای خدمت رسانی می روند که خیلی از مسئولان پایشان هم به آنجا باز نشده و حتی آنجا را نمی شناسند.

*/
"روز قدس یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابلة مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابلة ملتها … در مقابل ابرقدرتهاست… روز قدس روز اسلام است. روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد و...
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی کشور گفت : معلمان بسیجی درامر تربیت و اموزش دانش آموزان و هدایت تحصیلی دانش آموز

تازه ترین اخبار

راهیان نور