پس از جمع بندی اقدامات مانور رسانه ای و بر اساس سیر سه ماهه فعالیت جبهه مقاومت سایبری دانش آموزی استان ها
جبهه مقاومت سایبری دانش آموزی، بعنوان مجمع دانش آموزان بسیجی فعال در فضای مجازی بنابر ماموریت های محوله خود پس از برگزاری اردوهای آموزشی، جهت جریان سازی رسانه ای اقدام به برگزاری مانورهای
واکنش دانش آموزان به مناسبت 9 دی در شبکه های اجتماعی «1»
دانش آموزان استان بوشهر به مناسبت فرا رسیدن 9 دی ماه که یادآور حماسه مردم در مقابل فتنه گران داخلی و خارجی در حوادث و آشوب های پس از انتخابات سال 88 است پیام هایی به ما ارسال کرده اند که در ادامه برخی از آنها را مشاده...
دانش آموز برگزیده جشنواره مالک اشتر استان بوشهر نوشت
امروز میبینیم آن سی وطن فروشی که در فتنه 88ندای نه غزه نه لبنان را سر دادند و میخواستند جانشان را فدای ایرانی کنند هم اکنون از ترامپ درخواست تحریم کشور "عزیزشان" را کردند!

تازه ترین اخبار

راهیان نور