اعلام آمادگی و عزم جزم نسل چهارم انقلاب برای اجرای توصیه های رهبری در بیانیه ای که از طرف دانش آموزان بسیجی صادر شد.
سم الله الرحمن الرحیم
طرح شهید بهنام محمدی
گزارش تصویری اردوی تربیتی فرهنگی طرح شهید بهنام محمدی
دوره دختران (2)
طرح شهید بهنام محمدی
گزارش تصویری اردوی تربیتی فرهنگی طرح شهید بهنام محمدی
دوره دختران (1)

تازه ترین اخبار