دبیر ستاد دانش آموزی کنگره بوشهر دو قرن مقاومت:
دبیر ستاد دانش آموزی کنگره بوشهر دو قرن مقاومت از برگزاری همایش دانش‌آموزی «از تبار رئیسعلی» در بوشهر با هدف تبیین چهره انگلیس خبر داد.
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان بوشهر خبر داد
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان بوشهر گفت: اولین جشنواره دانش آموزی "بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار" با هدف دعوت دانش آموزان به مطالعه و تحقیق درخصوص تاریخ استعمارستیزی استان بوشهر برگزار می شود.
رئیس سازمان بسیج دانش آموزی استان بوشهر:
رئیس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: حماسه شهید نادر مهدوی درسی برای استکبار جهانی بود.

تازه ترین اخبار

راهیان نور