پس از شکل گیری کمپین اعتراض به حذف شهید فهمیده با محوریت بوشهر؛
کمپین اعتراض به حذف شهید فهمیده که با محوریت استان بوشهر و جبهه مقاومت سایبری این استان آغاز شده بود، به نتیجه رسید.
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان بوشهر:
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان بوشهر گفت: آمریکایی ها برای جوانان خود قهرمان سازی می کنند و ما نام قهرمانان و پهلوانان بزرگی مانند شهید حسین فهمیده را از کتب درسی حذف می کنیم.
شروع به کار کمپین اعتراض به حذف درس شهید فهمیده؛
دلم گرفته نمی دانم از کجا شروع کنم. در این حال و هوای مسموم و پر زد و خورد یکی پیدا شده بود تا نسل مرا بیشتر با فرهنگ تو و دوستانت آشنا کند. خوشحال بودیم و خرم از اینکه از رشادت های شما را می خواندیم.

تازه ترین اخبار